dissabte, 11 d’abril de 2020

Han arribat els falciots també

10/4

Falciot silent
dibuixes a mig aire
la clau de sol.

7/4

Les orenetes 
ens pregunten què hi fem
aquí tot l'any.

AGC