dissabte, 27 de juliol de 2019

Vall d'Eina

—Dona'm camí—
deies a la vall més verda, 
del riu brogent. 

Del pla torrat
pels blats, al coll blau pedra, 
l'aigua em pujava.

AGC

Nerets. Vall d'Eina. AGC
Pastura de cavalls. Vall d'Eina. AGC