dimecres, 8 de maig de 2013

Arguments per despertar consciències


“La Fiscalia de Barcelona investiga les altes retribucions dels directius de l’entitat d’estalvis després d’haver començat a rebre ajut públic”, remarca el capítol Narcís Serra i les ombres de Catalunya Caixa a l'Anuari Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 2012. Explica el per què de la caiguda d’aquesta caixa de particpació pública, després d’una política molt agressiva al mercat immobiliari, entre altres. Per segon any consecutiu, el Grup de Periodistes Ramon Barnils publica 15 artícles periódistics que descabdellen a fons temes que no han estat tractats pels mijtans com es mereixerien.
     L’article esmentant és del periodista Joan Foguet. El destaco perquè el consum responsable passa per saber on tenim els diners. Ens hem quedat sense caixes, entitats bancàries que tenien un objectiu social, i el que més mal fa és que sigui perquè van jugar a la borsa i amb els productes fiscals més agressius, per no dir directament fraudulents. Ara, la ciutadania hauríem de demanar que les entitats es definissin entre les que juguen al Casino, la borsa, i les que no. Aquesta mínima informació ajudaria molt a tenir una màxima consciència i responsabilitat ciutadana. Jo ho tinc clar: Triodosbank. Banca ètica amb serveis de banca generalista i que no té títols a borsa. Concedeix crèdits a projectes que es basen en alguna d'aquestes tres potes: cultura, agricultura ecològica i economia social.
     Hi ha catorze altres artícles que donen arguments per despertar consciències, com el de La pressió fiscal de Catalunya, una de les més baixes de la UE. Els podeu llegir amb format llibre o on-line, alguns dels quals amb una versió àudiovisual, destaco el de Ciutat Meridiana. Ciutat solidària. Vegeu-lo: